Friday, June 10, 2011

KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN MAKMAL BAGI PEMBANTU MAKMAL SIRI 1/2011 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

TARIKH     :       06 - 08HB JUN 2011
TEMPAT    :       MAKMAL SPBI KUANTAN?BTPN PAHANG
ANJURAN :       UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF
                                JABATAN PELAJARAN PAHANG

Objektif Unit Latihan dan Kemajuan Staf,Jabatan Pelajaran Pahangi:
i.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) dalam menjayakan Sistem Pendidikan Negara:
ii. Memastikan proses perancangan,pelaksanaan dan pemurnian latihan diuruskan dengan berkesan:
iii.Ke arah membantu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan AKS dalam usaha meningkatkan taraf akademik dan iktisas:
iv.Menyediakan anggota yang berkelayakan,berkebolehan dan mempunyai kompetensi bersesuaian: dan
v. Menyediakan hala tuju dan kemajuan kerjaya.

Objektif Kursus Diadakan:
Memberikan pendedahan awal kepada Pembantu Makmal agar dapat menjalankan tugasan dan seterusnya memberikan perkhidmatan efisyen dalam membantu guru mata pelajaran berkaitan dalam kerja-kerja penyediaan peralatan,radas dan bahan kimia bagi menjalankan eksperimen dengan lebih teratur dan selamat.

Jadual sepanjang kursus tersebut amat padat dengan pengisian slot yang telah disusun rapi sejajar dengan matlamat untuk memaksimumkan ruang waktu kursus.
06 Jun 2011:
2.30 - 4.30petang        -Pendaftaran peserta kursus.
8.30 - 10.30malam      -Taklimat Urusetia (Cik Nazuha bintiYusof- JPN)

07 Jun 2011:
8.00 - 10.00pagi          -Pengendalian Makmal :Fizik
                                        (Tn.Shaikh Mohd Zefri bin Shaikh Lila-SMK Mat Kilau)
10.00-12.00pagi          -Pengendalian Makmal :Kimia
                                        (Pn.Badariah binti Ali - SMK Pandan)

2.30 - 4.30petang        -Membentuk Salur Kaca
                                        (Tn.Hj Md Yusof bin Kadir - Mantan Pengerusi
                                         KSKM Pahang)

8.30 - 10.30malam      -Bina Insan:Bekerja Sebagai Suatu Ibadah
                                 (Tn Hj Ishak bin Othman-Pen.Pengarah Sektor

                                  Pendidikan Islam JPNP)

08 Jun 2011:
8.00 - 10.00pagi          -Pengendalian Makmal : Biologi
                                         (Pn.Mispuah binti Hassan - SMK Cenderawasih)
                                         (Pn.Faridah binti Sa'ad - SMK Abdul Rahman Talib

10.30 - 11.30pagi       -Perasmian Penutup Oleh Ketua Sektor Khidmat
                                      Pengurusan Pembangunan.
                                        (En. Badaruddin bin Ahmad)
   
11.30 - 12.00pagi   -Taklimat Ringkas Kesatuan Sekerja Kakitangan
                                   Makmal
                                      (En.Khairul A'zli Hj Ahmad - Pengerusi KSKM Negeri
                                       Pahang)
                   
2.30petang                  -Perjalanan balik peserta kursus

Secara keseluruhannya,semua peserta kursus berpuas hati dengan penganjuran kursus yang sedemikan kerana  kursus ini banyak memberi input-input baru kepada Pembantu Makmal terutama kakitangan yang baru berkhidmat untuk mengendalikan makmal-makmal sains apabila kembali semula ke sekolah masing-masing.

KSKM Negeri Pahang mengucapkan sekalung penghargaan kepada seluruh wargakerja yang terlibat dalam penganjuran kursus ini terutama kepada :
YH.Dato'Hj Mazlan bin Mohamad
Pengarah Pelajaran Pahang

En.Yahya bin Zainal Abidin
Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang

Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
En.Badaruddin bin Ahmad

Tn.Hj Awang Zaid bin Mat Zain
Pengetua SBPI Kuantan

Pn.Siti Nurizah binti Kamsin
Ketua Bidang Sains SBPI Kuantan

En.Nordan bin Abu Bakar
Ketua Unit Latihan dan Kemajuan Staf

 PENCERAMAH UNDANGAN

URUS SETIA
Cik Nazuha binti Yusof
Cik Maziah binti Ahmad


No comments:

Post a Comment