Tuesday, March 12, 2013

BORANG KENAIKAN UNTUK PANGKAT (KUP) C17 KE C22 TAHUN 2013

KSKM NEGERI PAHANG

Assalamualaikum wbt...
Untuk peringatan dan panduan kepada semua Pembantu Makmal C17 samada AHLI KSKM mahupun yang
masih belum bergelar ahli dimana telah berkhidmat sebagai Pembantu Makmal genap selama 15 tahun
(lantikan 1998).
Tuan/Puan semestinya cakna terhadap proses kenaikan pangkat secara KUP dari C17 kepada C22.
Tuan /Puan mesti memastikan bahawa pihak pentadbiran telah mengisi segala dokumen yang diperlukan untuk
kenaikan pangkat tersebut.
Di dalam Blog ini,~ADMIN~ ada bekalkan contoh borang yang perlu dipenuhi oleh Pembantu Makmal yang
berkelayakan.
Semoga usaha melalui pemberitahuan seperti ini akan dapat menggelakkan berlakunya keciciran dalam proses
kenaikan pangkat secara KUP ini serta tiada lagi AHLI KSKM yang akan menyalahkan pihak AJK KSKM
kerana tiada pemberitahuan sebelum ini.
Sekian,terima kasih...

CONTOH BORANG PERMOHONAN KUP.

BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN
PERINGATAN
Semua ruangan hendaklah dipenuhkan . Jika tidak berkenaan tulis
 TIDAK BERKENAAN ' jika tiada , tulis ' TIADA '
A 1 NAMA
     
2 NO.KAD PENGENALAN
2.1. ( BARU )


3 TARIKH / TEMPAT LAHIR

     
4 JAWATAN / PEKERJAAN
     
5 GAJI HAKIKI SEBULAN :         
6 ALAMAT PEJABAT :  


     
7 ALAMAT RUMAH : 


       

     
           
8 JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU ( SENARAIKAN )
BIL GELARAN JAWATAN
1 GSTT
     
     
     
     
     
     
9 JAWATAN YANG DIPEGANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN
   TIADA 
   
   
   
   
   
   
10 REKOD AKADEMIK
BIL SIJIL / IJAZAH

1


2


       
       
B 1 NAMA ISTERI / SUAMI  :

     
           
2 JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI

         
           
           
3 ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI

       

       


KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN  
   
Nama Pemohon : Encik / Puan      :
 
No.Kad Pengenalan : Lama / Baru       :
 
   
1 Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan ( LNPT )  
   
(a) Tahun 2009 :  
(b) Tahun 2010 :  
(c) Tahun 2011 :  
   
2 Kenyataan Tatatertib  
   
  Adalah disahkan bahawa pegawai di atas :  
   
    BEBAS dari kes Tatatertib / SPRM / Surcaj / Mahkamah  
   
  Atau  
   
    SEDANG dalam tindakan tatatertib / SPRM / Surcaj / Mahkamah
  (Nyatakan status kes/tindakan ) :-  
   
  i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga  
  Tatatertib Kementarian  
   
  ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan  
  Atau  
   
  TELAH dikenakan hukuman tatatertib / SPRM / Surcaj / Mahkamah seperti
  berikut :-  
   
  Jenis Kesalahan :  
   
  Jenis Hukuman :  
   
  Tarikh Hukuman :  
   
   
3 Kenyataan Mengenai Perisytiharaan Harta   
  Adalah disahkan bahawa pegawai di atas :  
   
  a) TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang
  berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil:  
   Bertarikh :   
  ( sila sertakan surat kelulusan )  
   
  b)   BELUM mengisytiharkan harta kepada pihak berkuasa tatatertib
           
             
                     
       
   
   
4 Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji / Bersara    
  Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan  
   
  Adalah disahkan bahawa pegawai di atas :
 
  a) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/  
  pada hingga  
  b) Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai / pada hingga  
  c) Telah memohon cuti tanpa gaji mulai / pada hingga  
  d) Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin / perletakan  
  jawatan pada  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Tarikh :  
  Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan  
   
   
   
   
Catatan :  
   
( Tandakan  dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan )  
       
SURAT AKUAN
PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN
Saya
No.KP :
mengesahkan bahawa
Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi
tabung pendidikan ;
  Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………………
  mulai tarikh…………… hingga ……….. sebanyak RM …………….
dan mulai tarikh……….. hingga ……….. sebanyak RM…………….
Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran ;
  Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada 
  mulai  hingga sebanyak RM
dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan
melalui pembayaran tunai /potongan gaji mulai
  Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………..
  mulai tarikh ………… hingga ……….. sebanyak RM ……………….
dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………
PERAKUAN
Saya mengaku bahawa pengisytiharaan yang dinyatakan di atas adalah benar . Sekiranya
tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4(g)
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993.
       
Tandatangan Pegawai    :
Nama :
Jawatan :
Alamat Pejabat              :
Tarikh :
PENGESAHAN
       
Tandatangan Ketua Jabatan
Nama :
Jawatan :
Alamat Pejabat :
Tarikh
:
~ADMINKSKMPahang~No comments:

Post a Comment